UFABET NEWS : ยกเหล็กไทยเตรียมยื่นอุทธรณ์ศาลกีฬาโลกหลังโดนโทษหนัก

UFABET

ข่าวกีฬา UFABET : สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เตรียมยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลกีฬาโลก หลังโดนสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ลงโทษหนักทั้งปรับและแบน จากกรณีพัวพันการใช้สารกระตุ้นต้องห้าม ตามที่ สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ได้เผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์ ระบุว่า คณะกรรมการอิสระของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ออกบทลงโทษสมาคมกีฬายกน้ำหนัก UFABET สมัครเล่นแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับปัญหาสารต้องห้ามในนักกีฬาโดยห้ามบุคลากรของสมาคมกีฬายกน้ำหนักไทย ยุ่งเกี่ยวกับสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ยังห้ามนักกีฬาอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงรุ่นทั่วไป ลงแข่งขัน betufa ในรายการระดับนานาชาติ เป็นเวลา 5 เดือน และ 11 เดือน ตามลำดับ นับตั้งแต่รายการแรกที่จะจัดในอนาคต รวมทั้งจะต้องเสียค่าปรับ 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย UFA ยังสามารถอุทธรณ์โทษได้ภายใน 21 วัน กับศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา ในเรื่องนี้ “เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ยอมรับกับ UFABET ว่า […]